Agrarische Solar Installaties

Lorem Ipsum

Agrarische Solar Installaties

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

AgriPV

AgriPV, ofwel agrarische fotovoltaïsche systemen, is een opkomende benadering om zonne-energieopwekking te combineren met landbouwactiviteiten, met als doel duurzame landbouwpraktijken te bevorderen en klimaatadaptatie te ondersteunen. Hier zijn enkele basisfeiten over AgriPV:

  • Belangstelling voor AgriPV: Over de hele wereld groeit de interesse in AgriPV vanwege de mogelijkheid om zonne-energieopwekking te integreren met duurzame, waterzuinige landbouw. Dit kan helpen bij het oplossen van problemen zoals landtekort en toenemende droogte in veel regio’s.
  • Drijfveren voor AgriPV: Er zijn verschillende drijfveren voor de adoptie van AgriPV-systemen. Deze omvatten het verminderen van de hoeveelheid beschikbaar land, het aanpakken van droogteproblemen, het besparen van zaaigoed en het verminderen van het watergebruik voor irrigatie.
  • Minimale interferentie in landbouwgebruik: Een belangrijke voorwaarde voor AgriPV-systemen is dat ze zo min mogelijk moeten ingrijpen in het bestaande landbouwgebruik. Dit betekent dat de zonnepanelen en de agrarische activiteiten in harmonie moeten plaatsvinden.
  • Samenwerking met Landbouwers & Fruittelers: Het succes van AgriPV vereist nauwe samenwerking met Landbouwers & Fruitttelers. Landbouwers moeten worden betrokken bij het ontwerp en de implementatie van deze systemen om de acceptatie te vergroten en de voordelen te maximaliseren.
  • Variabiliteit in lichtbehoefte: Er bestaat variabiliteit in de hoeveelheid licht die verschillende plantensoorten en cultivars nodig hebben. Sommige gewassen, zoals aardappelen, bieten en bonen, kunnen goed gedijen met minder licht, terwijl andere gewassen, zoals tarwe, maïs en zonnebloemen, veel zonlicht vereisen.
  • Schaduwtolerante gewassen: Sommige gewassen, zoals jonge citrusplanten en bessen, gedijen zelfs beter in lichte schaduw. Dit betekent dat AgriPV-systemen geschikt kunnen zijn voor het kweken van dergelijke gewassen, mits ze op de juiste manier zijn ontworpen.
  • Klimaatverandering en foliebescherming: Vanwege klimaatverandering kunnen sommige gewassen geen vol zonlicht meer verdragen en moeten ze worden beschermd tegen overmatige zonnestraling. Hierbij kan folie worden gebruikt om de planten te beschermen.
Contact

Vragen? Contacteer ons vrijblijvend